null

Komisja Samorządności i Dialogu Społecznego oraz Komisji Edukacji i Sportu - 23-08-2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD wspólnego posiedzenia Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego oraz Komisji Edukacji i Sportu w dniu 23 sierpnia 2021 r., godz.18.00 w trybie zdalnym

                                               

  1. Przyjęcie porządku obrad.

 

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w/s zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

 

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w/s uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Ofiar operacji antypolskiej NKWD w Parku Fosa na terenie Dzielnicy Żoliborz.

 

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

  1. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego

/-Adam Buława-/     

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu

                                                           /-Monika Kurowska-/                                                                                             

Transmisja z obrad: https://zoliborz.esesja.pl/