null

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 4 lipca 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PROJEKT

 

 

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

w dniu 4 lipca 2022 r., godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328
 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Ustanowienie roku 2023 imieniem Aliny Janowskiej.
  3. Sprawy różne wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                  
                                                                                             Wiceprzewodniczący

                                                                   Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

                                                                    /-/Wiktor Jasionowski

 

 

Zaproszeni goście:

Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Małgorzata Łowkis-Przybytniak – p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 

Jadwiga Godlewska - Wiceprzewodnicząca Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

Halina Piwowarska - mieszkanka

Bogdan Falicki – mieszkaniec