null

Komunikat dla rolników i pszczelarzy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z wystąpieniem Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jarosława Sachajko, zwracamy się z prośbą do rolników i pszczelarzy o zajęcie stanowiska na temat:

  • obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich i potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych,
  • oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników.

Mając na uwadze powyższe, Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy do dnia 20 marca 2019 r. zbiera wnioski i sugestie rolników i pszczelarzy w przedmiotowej sprawie, celem przedłożenia ich sejmowej Komisji Rolnictwa Rozwoju Wsi.

Stanowisko można przesłać w formie elektronicznej na e-maila: Zoliborz.urzad@um.warszawa.pl oraz w wersji papierowej składając stosowne pismo w Kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8 w godz. 8:00 - 16:00