null

Komunikat dot. likwidacji oblodzenia na drogach gminnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z występującymi od kilku dni wysokimi ujemnymi temperaturami, które doprowadziły do silnego oblodzenia dróg gminnych Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podjął decyzję o posypaniu jezdni środkami chemicznymi, w tym solą w celu zneutralizowania śliskości i poprawienia bezpieczeństwa w przemieszczaniu się mieszkańców dzielnicy.

Konsekwentnie, od kilku lat na terenie dzielnicy Żoliborz nie są stosowane środki chemiczne, w tym sól, do zimowego utrzymania dróg gminnych. Jednak w sytuacjach nadzwyczajnych – jak mocne oblodzenie – ze względów bezpieczeństwa konieczne staje się ich użycie. Decyzja podjęta została w wyniku bardzo licznych interwencji mieszkańców, którzy zgłaszali potrzebę posypania jezdni solą, aby zneutralizować panującą ślizgawicę.

Posypanie pokrytych lodem jezdni powinno ograniczyć ich śliskość. Jeśli jednak obecna akcja nie przyniesie oczekiwanych skutków, a na jezdniach nadal będzie zalegać warstwa lodu, konieczne będzie ponowne posypanie dróg solą. Pełna likwidacja gołoledzi następuje bowiem w sytuacji cyklicznego posypywania jezdni dedykowanymi środkami chemicznymi. Tymczasem prosimy kierowców o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na zewnątrz.

Mamy nadzieje, że prognozowany w najbliższych dniach wzrost temperatury powietrza spowoduje dalsze roztopienie się lodu i zahamowanie zamarzania nawierzchni jezdni oraz zatrzymania wychodzenia tzw. zamrozu - osadu lodowego tworzącego się na jezdniach podczas odwilży następującej po silnych mrozach.

Przypominamy również, aby osoby wyprowadzające zwierzęta domowe na spacer, zwróciły szczególną uwagę zarówno przed wyjściem, jak i po powrocie ze spaceru na stan łap pupila. W razie konieczności zastosowały specjalne kremy i maści zabezpieczające przed bezpośrednim działaniem czynników drażniących, a po powrocie ze spaceru należy przetrzeć, bądź umyć psie łapki ciepłą wodą.