null

Komunikat dotyczący obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni mieszkańcy Żoliborza,

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem, z uwagi na zagrożenia wynikające z dużego skupiska osób na małej powierzchni, biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne, procedury oraz zalecenia ochronne wprowadzane przez instytucje państwowe, na terenie Urzędu Dzielnicy Żoliborz zostają wprowadzone ograniczenia, mające charakter prewencyjny. Wyłączona została usługa korzystania z biletomatów. Dla interesantów udostępniony zostaje jedynie Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM) bez możliwości przemieszczania się na pozostałe piętra budynku. Dla mieszkańców, którzy wymagają obsługi przez pracowników innych wydziałów niż WOM, udostępnione zostaje pomieszczenie nr 4 na parterze budynku przy ul. Słowackiego 6/8, znajdujące się za kancelarią urzędu. Wszelkich informacji i pomocy jak korzystać z pomieszczenia nr 4 udziela punkt informacyjny urzędu.

Jednocześnie, w strategicznych miejscach na terenie urzędu (m.in. punkt informacyjny, kancelaria, winda, toalety) rozmieszczone zostały dozowniki z płynem dezynfekującym. Prosimy o korzystanie z nich zgodnie z instrukcją, zarówno przed rozpoczęciem wizyty w urzędzie, jak i po jej zakończeniu.

Wszystkich mieszkańców uprzejmie prosimy o możliwe unikanie osobistych wizyt w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8. W szczególności zwracamy się do osób uiszczających opłaty w punkcie kasowym z prośbą o wykorzystywanie form płatności zobowiązań finansowych w postaci przelewów internetowych, a pozostałych mieszkańców prosimy o korzystanie z e-usług: internetu i systemu ePUAP oraz obsługi telefonicznej.

Za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego empatia (https://empatia.mpips.gov.pl/) można złożyć wnioski o udzielenie pomocy finansowej z zakresu świadczeń rodzinnych, m.in.: świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie dobry start (300+), zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny fundusz alimentacyjny, itp. Wybierając, przy składaniu wniosku, elektroniczny sposób komunikacji, cała procedura załatwienia sprawy zostanie przeprowadzona elektronicznie, tzn. wnioskodawca będzie otrzymywał wszelką korespondencję (np. decyzję, wezwanie) w formie elektronicznej, co wyklucza konieczność osobistego stawiennictwa w placówce urzędu czy też oczekiwania na poczcie w kolejkach po odbiór awizowanego pisma. Dodatkową zaletą złożenia wniosku za pośrednictwem empatii, jest możliwość dołączania niezbędnych dokumentów  w formie elektronicznej (skanu, zdjęcia), co nie wymaga dostarczania do urzędu oryginału dokumentu w celu potwierdzenia wiarygodności. Do złożenia wniosku nie jest wymagany podpis kwalifikowany. Wniosek można złożyć posiadając jedynie profil zaufany. Informacje w jaki sposób  założyć profil zaufany znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Więcej informacji znajduje się na stronach: