null

Komunikat dotyczący pracy Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Realizując postanowienie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz wprowadzone zostają tymczasowe ograniczenia, mające na celu ograniczenie rozprzestrzenianie się wirusa. Podejmowane działania mają charakter prewencyjny.

Od poniedziałku, 16 marca w Wydziale Obsługi Mieszkańców, w jednym momencie będzie mogła przebywać taka liczba osób, ile czynnych będzie okienek obsługi. Mieszkańcy będą proszeni o wchodzenie do budynku urzędu pojedynczo. Urzędnicy będą obsługiwać wyłącznie sprawy, które wymagają osobistej obecności, czyli: odbiór dowodów osobistych oraz rejestracja pojazdów.

Działalność na Żoliborzu zawiesza terenowy Punkt Paszportowy. Czasowy odbiór dokumentów, dla których wnioski zostały złożone w tym Punkcie odbywać się będzie w Referacie nr 1 przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie 22 695 73 02 i jedynie w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

W środę, 12 marca wyłączona została usługa korzystania z biletomatów. Dla interesantów udostępniony został jedynie Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM) bez możliwości przemieszczania się na pozostałe piętra budynku. Dla mieszkańców, którzy wymagają obsługi przez pracowników innych wydziałów niż WOM, udostępnione zostało pomieszczenie nr 4 na parterze budynku przy ul. Słowackiego 6/8, znajdujące się za kancelarią urzędu (a przed kasami). Wszelkich informacji i pomocy jak korzystać z pomieszczenia nr 4 udziela punkt informacyjny urzędu.

Zwracamy uwagę, że dla własnego i Państwa bezpieczeństwa pracownicy obsługi zostali wyposażeni w płyny dezynfekcyjne do użytku podczas pracy oraz rękawiczki ochronne. Stanowiska pracy zostały dodatkowo wygrodzone, aby zwiększyć odległość pomiędzy osobami do minimum 1,5m oraz zostały zamontowane szyby ochronne. Działania te mają na celu ochronę zarówno mieszkańców jak i pracowników, aby urząd mógł dalej prawidłowo funkcjonować.

Przypominamy, że w strategicznych miejscach na terenie urzędu (m.in. punkt informacyjny, kancelaria, winda, toalety) rozmieszczone zostały dozowniki z płynem dezynfekującym. Prosimy o korzystanie z nich zgodnie z instrukcją, zarówno przed rozpoczęciem wizyty w urzędzie, jak i po jej zakończeniu.

Wszystkich mieszkańców uprzejmie prosimy o możliwe unikanie osobistych wizyt w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8 i korzystanie z e-usług. Zobowiązania finansowe prosimy realizować w postaci przelewów internetowych, a pozostałych mieszkańców prosimy o korzystanie z internetu i systemu ePUAP oraz obsługi telefonicznej.

Przypominamy!
Za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego empatia (https://empatia.mpips.gov.pl/) można złożyć wnioski o udzielenie pomocy finansowej z zakresu świadczeń rodzinnych, m.in.: świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie dobry start (300+), zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny fundusz alimentacyjny, itp. Wybierając, przy składaniu wniosku, elektroniczny sposób komunikacji, cała procedura załatwienia sprawy zostanie przeprowadzona elektronicznie, tzn. wnioskodawca będzie otrzymywał wszelką korespondencję (np. decyzję, wezwanie) w formie elektronicznej, co wyklucza konieczność osobistego stawiennictwa w placówce urzędu czy też oczekiwania na poczcie w kolejkach po odbiór awizowanego pisma. Dodatkową zaletą złożenia wniosku za pośrednictwem empatii, jest możliwość dołączania niezbędnych dokumentów  w formie elektronicznej (skanu, zdjęcia), co nie wymaga dostarczania do urzędu oryginału dokumentu w celu potwierdzenia wiarygodności. Do złożenia wniosku nie jest wymagany podpis kwalifikowany. Wniosek można złożyć posiadając jedynie profil zaufany. Informacje w jaki sposób  założyć profil zaufany znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Informacje Miasta Stołecznego Warszawa znajdują się na stronie: http://www.um.warszawa.pl/koronawirus/

Dodatkowe informacje:
Informacje szczegółowe co i jak załatwimy w urzędzie znajdują się tutaj: http://www.zoliborz.org.pl/urzad-dzielnicy/komunikaty-i-ogloszenia/5574-co-i-jak-zalatwimy-w-urzedzie-dzielnicy-zoliborz-komunikat.html
Informacja o nowych zasadach rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych: http://www.zoliborz.org.pl/urzad-dzielnicy/aktualnosci-urzedu-dzielnicy/5571-zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas-szkol-podstawowych.html
Informacja dotycząca możliwości udzielenia pomocy sąsiedzkiej: http://www.zoliborz.org.pl/urzad-dzielnicy/aktualnosci-urzedu-dzielnicy/5570-pomoc-sasiedzka-twoj-gest-ma-znaczenie.html

Informacja dotycząca zawieszenia działalności żoliborskich placówek: http://www.zoliborz.org.pl/urzad-dzielnicy/aktualnosci-urzedu-dzielnicy/5566-komunikat-urzedu-dzielnicy-zoliborz-zawieszenie-dzialalnosci-placowek.html