null

Komunikat dotyczący wycinki drzew przy ul. Rydygiera w dniach 30 i 31 grudnia 2019 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, iż w dniach 30 i 31 grudnia 2019 przy ul. Rydygiera, decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego (z dnia 18 grudnia 2018 roku) odbędzie wycinka 28 chorych drzew i dwóch kolidujących z inwestycją. Zgodnie z decyzją, drzewa chore zakwalifikowano jako zamierające, nie rokujące szans na przeżycie, a także zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Chcemy podkreślić, że dzięki działaniom podjętym przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz, na remontowanym odcinku ul. Rydygiera, dokonana został korekta przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika oraz przesunięto jedno miejsce przeznaczone na umieszczenie ławki, co umożliwiło dziewięciu zdrowych drzew z pierwotnie 12 planowanych do wycinki zdrowych drzew, a dwa młode klony „Globosum” zostaną przesadzone.

Po zakończeniu robót budowlanych, w 2020 roku – zgodnie z wolą mieszkańców i na podstawie zamiennego projektu - posadzonych zostanie 35 nowych dużych drzew – platanów, w tym 24 platany klonolistne „Pyramidalis”, 11 platanów klonolistnych oraz ponad 4200 krzewów liściastych. Planowane do nasadzeń drzewa wzdłuż ul. Rydygiera są duże, o wysokości co najmniej pięciu metrów.

Załącznik: