null

Konta bankowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Numery rachunków bankowych

Bank Handlowy:

Podatek  od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych należy wpłacać na konto Centrum Obsługi Podatnika  ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

 • 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
 • 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 
  (Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika) 
 • 22 1030 1508 0000 0005 5003 7106 
  (wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych) 
 • 31 1030 1508 0000 0005 5003 7041 
  (wpłaty za wnioski o udostępnianie danych meldunkowych) 
 • 53 1030 1508 0000 0005 5003 7033 
  (wpłaty z tytułu depozytów) 
 • 22 1030 1508 0000 0005 5003 7009
  Wpłaty z tytułu: opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości /gruntu/, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koszty procesu, zajęcie pasa drogowego, bezumowne zajmowanie gruntu, umowy liniowe 
 • 97 1030 1508 0000 0005 5003 7017
  (wpłaty z tytułu wydatków)
 • 34 1030 1508 0000 0005 5003 7084
  (wpłaty z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
 • 06 1030 1508 0000 0005 5003 7297
  (wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi OZGOK )W sytuacji, gdy nie było możliwe nadanie indywidualnego numeru bankowego (numer nadawany jest podczas składania deklaracji w siedzibie urzędu), opłatę należy wnosić na rachunek dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości. Aby uiścić opłatę należy:
  • podać dane identyfikujące składającego deklarację, miejsce zamieszkania lub siedziby oraz adres nieruchomości,
  • w tytule wpisać OZGOK,
  • uiszczać opłatę do 28 dnia każdego miesiąca. 
 • 03 1030 1508 0000 0005 5003 7254
  (wpłaty z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów),
 • 56 1030 1508 0000 0005 5003 7173
  (wpłaty z tytułu koncesji  na sprzedaż alkoholu),
 • 78 1030 1508 0000 0005 5003 7262
  (wpłaty z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych),
 • 92 1030 1508 0000 0005 5003 7010
  (opłata za wielojęzyczny formularz),

UWAGA! W  Dzielnicy Żoliborz wpłaty na rachunki bankowe m.st. Warszawy bez pobierania opłat i prowizji przyjmowane są w następujących placówkach pocztowych:

 • ul. Marii Kazimiery 1,
 • ul. Filarecka 3,
 • Pl. Inwalidów 4/6/8,
 • ul. Władysława Broniewskiego 2
 • ul. Szamocka 8

W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem banków zagranicznych należy podać dane dotyczące Banku Handlowego w Warszawie S.Akod
SWIFT:CITIPLPX
oraz format IBAN: PL przed numerem rachunku