null

LI Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, dnia 6.12.2023 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję:

LI Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Posiedzenie odbędzie się dnia 13 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w sali nr 328 w trybie stacjonarnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLIX Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz.
 4. Zatwierdzenie protokołu z L Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2023 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2122/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. – wraz z autopoprawką zgodnie z Uchwalą nr 2159/2023 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 4 grudnia 2023 r. – druk nr 298 i 298 A.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 299.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2024 – druk nr 300.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 301.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 września 2023 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 302.
 10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2022 r. złożonych Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do końca kwietnia 2023 roku – druk nr 303.
 11. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 12. Zapytania radnych.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą przysłuchiwać się im mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy

/-/ Piotr Wertenstein-Żuławski

Link do transmisji z obrad LI Sesji Rady Dzielnicy.