null

Mamy projekt przebudowy ulicy Śmiałej na odc. od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke-Bosaka

Drukuj otwiera się w nowej karcie
kolaż ze zdjęc zniszczonej ulicy i chodnika

Ukończone zostały prace nad projektem przebudowy ulicy Śmiałej na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke-Bosaka. Ogłosiliśmy właśnie przetarg na wykonawcę II etapu inwestycji. Na oferty czekamy do 12 maja do godz. 10:00. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 6 miesięcy od daty podpisania umowy na realizację prac budowlanych.

- Po roku prac nad projektem przechodzimy do fazy realizacji II etapu inwestycji na ulicy Śmiałej. Za nami jest już przebudowa pierwszego odcinka tej jednej z najstarszych ulic na Żoliborzu, a ulica zyskała zupełnie nowe oblicze. Mieszkańcy przekazują nam, że są zadowoleni ze zmian i nowego wyglądu ulicy, a także sposobu zagospodarowania zieleni. Mam nadzieję, że finalny projekt, który jest efektem rozmów i słuchania głosu mieszkańców, także będzie cieszył się ich uznaniem – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Prace budowlane

Prace związane z przebudową II odcinka ul. Śmiałej mają objąć odcinek jezdni o długości ok. 390m i szerokości ok. 4,5m. Po obu stronach ulicy wybudowane zostaną nowe chodniki. Na ulicy pojawią się dwa progi zwalniające. Do granicy posesji prowadzić będą nowe zjazdy z kostki kamiennej o łącznej powierzchni ok. 630 mkw.
Kompleksową modernizację przejdzie także cała linia oświetlenia ulicznego na długości ok 550m. W trakcie prac zdemontowane zostaną istniejące latarnie typu „Pastorał Warszawski”, które po odrestaurowaniu pojawią się w nowych lokalizacjach i uzupełnione będą o 3 dodatkowe sztuki.

Zieleń

W pasie drogowym oddzielającym chodnik od posesji, w miejsce metalowych wygrodzeń posadzone zostaną zielone żywopłoty z irgi błyszczącej, cisów oraz ligustra pospolitego. Sadzone będą także takie krzewy jak: pigwowiec, róża, śnieguliczka oraz lilak. Łącznie nasadzonych będzie blisko 3,5 tys. nowych roślin. Ściółkowanie korą młodych krzewów obejmie łączną powierzchnię prawie 560 mkw.
Wszystkie rosnące przy ulicy drzewa zostaną zachowane i poddane pielęgnacji przez specjalistów ds. zieleni. Wykonawca będzie miał również obowiązek należytego ich zabezpieczenia na czas prowadzenia prac budowlanych.

Uwzględnienie opinii mieszkańców

Przebudowa drugiego odcinka ul. Śmiałej na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke-Bosaka poprzedzona została spotkaniem i rozmowami z mieszkańcami, którzy opowiedzieli się za:

  • pozostawieniem obecnej szerokości jezdni: 4,5 m - 5 m
  • pozostawieniem chodników po obu stronach ulicy Śmiałej o szerokości 1,5 m
  • wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego w stronę od Al. Wojska Polskiego do ul. Hauke-Bosaka
  • jednostronnym parkowaniem ograniczonym wyłącznie dla mieszkańców
  • pozostawieniem skrzyżowania ulic Śmiałej i Mierosławskiego bez zmiany geometrii drogi.

Na podstawie zebranych opinii z trzech omawianych z mieszkańcami koncepcji powstał finalny projekt wykonawczy.

Dotychczas zrealizowane prace na Śmiałej

3 grudnia 2022 roku ukończyliśmy I etap przebudowy ulicy Śmiałej na odcinku od ul. Gen. Zajączka do al. Wojska Polskiego. Prace budowlane objęły odcinek ulicy o długości 316 m i szerokości od 5 m do 5,5 m. Zamontowane zostały progi zwalniające, w pasie drogowym pojawiły się nowe drzewa i krzewy, w nowych lokalizacjach pojawiło się 16 latarni oświetleniowych typu „Pastorał Warszawski”.

Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Gen. J. Zajączka do ul. Hauke-Bosaka współfinansowana jest ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 mln zł w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.