null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz działa w oparciu uchwałę Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nr 92/XX/2016 z dnia 18 maja 2016 r. z późn. zm.

Celem Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz jest działalność na rzecz promowania idei samorządności wśród żoliborskiej młodzieży oraz aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz realizuje swoje zadania poprzez współpracę z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, przedstawiając opinie w sprawach dotyczących młodzież oraz podejmuje inicjatywy na rzecz zaspokajania oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy.

Rada składa się z radnych wybieranych spośród młodzieży uczęszczającej do  publicznych i niepublicznych klas VI-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Dzielnicy Żoliborz.

Skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz

Radni

 • Aleksy Podgórski
 • Anatol Szczepański
 • Zofia Bryndza
 • Antonina Siwkiewicz
 • Jan Weiss
 • Antoni Pluskota
 • Jakub Skoczyński
 • Natalia Mazurek
 • Jakub Żywno
 • Wiktor Rogowski
 • Krystian Kopeć
 • Julia Wuls
 • Franciszek Sala

Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz

 • Przewodniczący – Jakub Skoczyński
 • Wiceprzewodniczący – Antoni Pluskota
 • Sekretarz – Franciszek Sala

Delegaci do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

 • Jakub Skoczyński
 • Antoni Pluskota

 

Kontakt:

strona na Facebooku: Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz

email: mrdz.kontakt@gmail.com