null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz działa w oparciu uchwałę Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nr 92/XX/2016 z dnia 18 maja 2016 r. z późn. zm.

Celem Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz jest działalność na rzecz promowania idei samorządności wśród żoliborskiej młodzieży oraz aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz realizuje swoje zadania poprzez współpracę z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, przedstawiając opinie w sprawach dotyczących młodzież oraz podejmuje inicjatywy na rzecz zaspokajania oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy.

Rada składa się z radnych wybieranych spośród młodzieży uczęszczającej do  publicznych i niepublicznych klas VI-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Dzielnicy Żoliborz.

Skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz

 

Radni:

 • Aleksy Podgórski
 • Anatol Szczepański
 • Zofia Bryndza
 • Antonina Siwkiewicz
 • Stanisław Mireński
 • Jan Weiss
 • Antoni Pluskota
 • Jakub Skoczyński
 • Natalia Mazurek
 • Jakub Żywno
 • Filip Dobrzyński
 • Krystian Kopeć
 • Julia Wuls
 • Franciszek Sala

Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz:

 • Przewodniczący – Jakub Skoczyński
 • Wiceprzewodniczący – Antoni Pluskota
 • Sekretarz – Franciszek Sala

Delegaci do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy:

 • Jakub Skoczyński
 • Antoni Pluskota

Kontakt:
strona na Facebooku: Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz
email: mrdz.kontakt@gmail.com

 

Aleksy Podgórski
Anatol Szczepański
Zofia Bryndza
Antonina Siwkiewicz
Stanisław Mireński
Jan Weiss
Antoni Pluskota
Jakub Skoczyński
Natalia Mazurek
Jakub Żywno
Filip Dobrzyński
Krystian Kopeć
Julia Wuls
Franciszek Sala