null

Modernizacja podwórka ZGN przy ul. Krajewskiego na Żoliborzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dyrektor ZGN Krystian Ciećka oraz przedstawiciel firmy podpisują umowę stole nakrytym zielonym obrusem.
od lewej: Robert Radacki - wiceprezes zarządu Rokom sp. z o.o., Krystian Ciećka - dyrektor ZGN Żoliborz

W czwartek, 30 marca Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał umowę na modernizację podwórek wokół budynku przy ul. Krajewskiego 2a wraz z infrastrukturą. Prace w I etapie realizowane będą we wschodniej części terenu obejmującego rejon ulic: Jeziorańskiego, Krajewskiego oraz Dymińskiej i rozpoczną się na początku kwietnia. Powierzchnia przebudowywanego w I etapie podwórka to ok 6800 m2.

Umowę w imieniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał Krystian Ciećka, dyrektor ZGN  Żoliborz, a w imieniu wykonawcy - firmy Rokom sp. z o.o. Robert Radacki, wiceprezes zarządu.

 
Modernizacja podwórek wokół budynku przy ul. Krajewskiego podzielona została na dwa etapy. Rozpoczynające się w kwietniu prace w ramach I etapu obejmują m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej, chodników, nawierzchni drogowych oraz części zieleni i prowadzone będą w rejonie ulic: Jeziorańskiego, Krajewskiego oraz Dymińskiej. Wykonany zostanie także parking na 40 samochodów, w tym z miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Projektanci otoczyli go nasadzeniami wysokich oraz niskich roślin cieniolubnych, które mają zapobiec parkowaniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 
Kompleksową modernizację przejdzie także oświetlenie. Pojawią się nowe latarnie z oprawami, w rozstawie co 9m, każda o mocy 56W, zasilane dodatkowo z fotoogniw i wiatraków. Wzdłuż ciągów pieszych postawione zostaną też stojaki rowerowe.
 
W nowych miejscach posadzone będą drzewa: klon zwyczajny "Globosum” oraz kasztanowiec zwyczajny. Nowo urządzone podwórko wzbogaci także o dodatkowe krzewy i rośliny okrywowe, w tym m.in.: tawuła japońska, śnieguliczka chenoulta i doorenbosa, kalina sztywnolistna, cis pośredni, bluszcz zimozielony oraz runianka japońska.
 
Umowa na realizację I etapu inwestycji opiewa na kwotę 2 369 569,39 zł.
 
Cały obszar objęty kompleksową modernizacją objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej „Żoliborz Historyczny” dlatego, też projektanci zadbali, aby w II etapie realizacji inwestycji możliwe było także odtworzenie historycznej alei drzew prowadzącej prostopadle od drogi dojazdowej przy parkingu do chodnika nad fosą, której charakter ma być podkreślony drzewami nasadzonymi w szpalerze po obu jej stronach.