null

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

11 lipca 2021 r. obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na polskich mieszkańcach Wołynia i Małopolski Wschodniej.

W 78. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, tzw. „krwawej niedzieli”, przy pomniku Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu oraz przy pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej przy Skwerze Wołyńskim (ul. Gdańska) odbył się apel pamięci połączony z ceremonią złożenia wieńców oraz wiązanek kwiatów.

W uroczystości uczestniczyły rodziny ofiar rzezi wołyńskiej, środowisk kresowych oraz  przedstawiciele Rady Ministrów, Sejmu i Senatu. Dzielnicę Żoliborz reprezentowali: zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Agata Marciniak - Różak oraz wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Robert Rogala.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 22 lipca 2016 r.

W rocznicę „krwawej niedzieli” 11 lipca 1943 r. przypominane są zbrodnie dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach mieszkających na Kresach. Na tych terenach ścierały się dwa największe totalitaryzmy XX wieku: III Rzesza Niemiecka i komunistyczny Związek Sowiecki. Działania niemieckich i sowieckich okupantów stwarzały sprzyjające warunki do budzenia się nienawiści na tle narodowościowym i religijnym, a próby osiągnięcia porozumienia przez przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego z ukraińskimi organizacjami nie przyniosły rezultatu.

Zobacz galerię (30 zdjęć)