null

Nasadzenia uzupełniające 219 szt. drzew wraz z trzyletnią pielęgnacją we wskazanych przez zamawiającego pasach drogowych, parkach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Załącznik:

Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Wartość: poniżej 209 000,00 euro
Telefon: 22 443 89 57
Fax: 22 443 90 04
E-mail: zzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
Data ogłoszenia: 2016-11-15
Termin składania ofert: 2016-11-23
do godziny: 08:45