null

Negatywne wykorzystanie nowych technologii przez dzieci i młodzież oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
małe dziecko z zainteresowaniem patrzy na telefon komórkowy

Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zapraszają na seminarium pt.: “Negatywne wykorzystanie nowych technologii przez dzieci i młodzież oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”

Seminarium ma na celu podniesienie kompetencji specjalistów pracujących z rodzinami w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież w związku z nowymi technologiami komunikacyjnymi oraz profilaktyki zagrożeń internetowych, zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów w obszarze zagrożeń związanych z ochroną dzieci i młodzieży przed negatywnym używaniem nowych technologii komunikacyjnych, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie oraz cyberprzemocy oraz uświadomienie całej społeczności szkolnej (uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły) zasad korzystania i charakterystyki zagrożenia płynącego z użytkowania różnych technologii komunikacyjnych.
 
Zagadnienia poruszane w seminarium: problematyka zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w Internecie, omówienie procedury reagowania na cyberprzemoc w szkole, profilaktyka zjawiska przemocy z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – Internetu i telefonów komórkowych, przejawy cyberprzemocy, miejsca, w których rodzicie i dzieci mogą znaleźć pomoc w problemie.

 
Program seminarium:
14:00  – 15:30

  • Szkodliwe treści w Internecie
  • Cyberprzemoc
  • Standardy bezpieczeństwa
  • Procedura reagowania
  • Profilaktyka zjawiska przemocy i nadużywania Internetu
  • Mechanizmy biologiczne i psychologiczne odpowiedzialne za nadmierne korzystanie z Internetu

15:30 – 15:50  Przerwa

15:50 – 17:00        

  • Czynniki chroniące i czynniki ryzyka
  • Porady
  • Kontrola rodzicielska
  • Jak pomagać         

 
Termin: 28 listopada 2022r.
godz. 14.00 - 17.00
 
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 396
ul. Anny German 5A w Warszawie
(sala konferencyjna)
 
Prowadzący przewidział w swoim panelu czas na pytania od uczestników seminarium.
 
Uczestnicy otrzymają 2 konspekty - konspekt podstawowy będzie zawierał informacje, które będą realizowane w zasadniczej części seminarium. Rozszerzone treści, których nie uda się poruszyć podczas seminarium zostaną uzupełnione w obszernych materiałach dodatkowych. Materiały zostaną przesłane każdemu uczestnikowi na e-mail (link do pobrania dostępny do 31.12.2022).
 
Prelegent:
Stefan Sawicki - psycholog, trener psychoedukacji, profilaktyk. Ukończył psychologię ze specjalizacją kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Absolwent University of Wales i Uczelni Łazarskiego. Na bieżąco rozwija swoje kompetencje realizując szkolenia i zdobywając certyfikaty z zakresu wsparcia psychologicznego. Ukończył szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych. Posiada uprawnienia do realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych. Dwukrotnie współtworzył Akademię Sztuk Przepięknych prowadząc zajęcia poświęcone Mindfulness i technikom relaksacyjnym na festiwalu Pol’and’Rock Festival. Częsty gość radiowej Czwórki w roli popularyzatora psychologii, psychoedukacji i profilaktyki. Zakwalifikowany do Stowarzyszenia Mensa Polska.

Seminarium organizowane jest we współpracy z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki