null

Nowe uchwały w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie m. st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uprzejmie informujemy, że Rada m. st. Warszawy uchwaliła nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie uchwały wchodzą w życie od 1 marca 2020 r.

 • uchwała nr XXV/731/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  Niniejsza uchwała zawiera wzory deklaracji dotyczące wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które złożyć powinni właściciele nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Deklaracje na nowych drukach należy składać w terminie od 1 marca 2020 r., do 10 kwietnia 2020 r. najpóźniej.
 • uchwała nr XXIV/676/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniona uchwałą nr XXV/730/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

  Niniejsza uchwała zawiera stawki opłat dla nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, w całości lub nieruchomości, które są tylko częściowo zamieszkiwane, ale w których odpady komunalne są wytwarzane także w niezamieszkiwanej części. W składanych deklaracjach od 1 marca 2020 r.,na nowych drukach, trzeba uwzględniać stawki opłat określone w niniejszych uchwałach.
 • uchwała nr XXIV/671/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniona uchwałą nr XXV/728/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności

  Niniejsza uchwała zawiera stawki opłat dla nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy ale są wytwarzane odpady komunalne oraz w których prowadzone są usługi hotelarskie i powstają odpady. W składanych deklaracjach od 1 marca 2020 r., na nowych drukach, trzeba uwzględniać stawki opłat określone w niniejszej uchwale.
 • uchwała nr XXXIV/677/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, uprawniającego do zasiłku celowego
  z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego.

  Niniejsza uchwała ma wesprzeć mieszkańców Warszawy będących w trudnej sytuacji materialnej. Wszystkie osoby mieszkające na terenie dzielnicy Żoliborz zainteresowane uzyskaniem pomocy finansowej mogą zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy przy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, e-mail. zolops@ops-zoliborz.waw.pl, tel. 22 569 28 00, z zapytaniem czy spełniają kryteria przyznania pomocy finansowej.