null

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od nowego roku na terenie m. st. Warszawy stopniowo wprowadzany jest nowy, bardziej wymagający system segregacji odpadów komunalnych. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona będzie z podziałem na 5 -frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio, odpady zmieszane.

Dodatkowe pojemniki lub worki będą dostarczane sukcesywnie. Do czasu dostarczenia nowych pojemników lub worków mieszkańcy segregują odpady według starego systemu.

Po dostarczeniu przez operatora nowych pojemników lub worków wszyscy Państwo, którzy składaliście deklaracje D-N i D-M (która w części stanowi nieruchomość na, której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) i prowadziliście selektywną zbiórkę odpadów zobowiązani jesteście złożyć nową deklarację uwzględniającą odbiory dwóch dodatkowych frakcji z uwzględnieniem minimalnej liczby opróżnień pojemnika na miesiąc, która wynosi: 1 pojemnik - papier, 1 pojemnik - metale i tworzywa sztuczne, 1 pojemnik – szkło, 4 pojemniki – bio, 2 pojemniki - zmieszane.

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych