null

Numery rachunków bankowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu:
22 1030 1508 0000 0005 5003 7009

Opłata za dzierżawę gruntu:
22 1030 1508 0000 0005 5003 7009

Opłata z tyt. wykupu mieszkań:
22 1030 1508 0000 0005 5003 7009

Opłata za zajęcie pasa drogowego:
22 1030 1508 0000 0005 5003 7009

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
22 1030 1508 0000 0005 5003 7009

Koszty procesu:
22 1030 1508 0000 0005 5003 7009

Zajęcie pasa drogowego:
22 1030 1508 0000 0005 5003 7009

Bezumowne zajmowanie gruntu:
22 1030 1508 0000 0005 5003 7009

Umowy liniowe:
22 1030 1508 0000 0005 5003 7009

Opłaty za najem i dzierżawę:
22 1030 1508 0000 0005 5003 7009


Opłata paszportowa:
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

Odbiorca:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Finansów Urzędu


Opłata skarbowa:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Opłaty komunikacyjne:
22 1030 1508 0000 0005 5003 7106


Opłaty za udostępnienie danych meldunkowych:
31 1030 1508 0000 0005 5003 7041


Opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów:
03 1030 1508 0000 0005 5003 7254


Odpady komunalne  (gdy nie ma indywidualnego numeru bankowego):
06 1030 1508 0000 0005 5003 7297


Zwrot świadczeń rodzinnych:
22 1030 1508 0000 0005 5003 7203


Depozyty (należyte zabezpieczenie umowy, kaucja):
53 1030 1508 0000 0005 5003 7033


Wpłaty za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych:
56 1030 1508 0000 0005 5003 7173


Dochody - przychody z tyt. usług geodezyjno - kartograficznych:
78 1030 1508 0000 0005 5003 7262


Usługi opiekuńcze:
65 1030 1508 0000 0005 5003 7011


Opłata za wielojęzyczny formularz:
92 1030 1508 0000 0005 5003 7010


Rachunek podstawowy Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy,
właściwy dla podatków i opłat lokalnych:

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem banków zagranicznych należy podać dane dotyczące Banku Handlowego w Warszawie S.A:
kod SWIFT: CITIPLPX   
oraz format IBAN: PL przed numerem rachunku


Wykaz placówek pocztowych Urzędu Dzielnicy Żoliborz bez pobierania opłat i prowizji :

  • ul. Marii Kazimiery 1
  • ul. Filarecka 3
  • Pl. Inwalidów 4/6/8
  • ul. Władysława Broniewskiego 2
  • ul. Szamocka 8