null

O budżecie partycypacyjnym – cykliczne spotkanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedstawiciele wydziałów UDŻ oraz pracownicy jednostek m.st. Warszawy odpowiedzialni za realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego przedstawili na spotkaniu 27 lutego b.r. stan zaawansowania prac nad projektami wybranymi do wykonania w roku 2019.

W zgodnej opinii wszystkich zabierających głos, po wykonaniu wstępnych czynności na starcie, nic nie wskazuje, by któryś z projektów był zagrożony. Niektóre projekty w zetknięciu z realiami w konkretnych warunkach terenowych wymagają pewnych korekt. I te są wprowadzone na bieżąco w uzgodnieniu z autorami projektów. Dotyczy to np. pergoli różanej w Parku im. Stefana Żeromskiego czy Psiego Parku na Żoliborzu Południowym. Spośród projektów miękkich nadspodziewanie dużym zainteresowanie potencjalnych uczestników cieszy się propozycja Milonga na Sadach – tańczymy tango. Pewniakami są również Żoliborska potańcówka i Żoliborska wyprzedaż garażowa.

Dokonano ponadto przeglądu projektów opóźnionych. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zgłosił, że zaległe zadania z roku 2018 zostaną zrealizowane w roku bieżącym. Są to: Pij Warszawo, Czysta Wisła i Skwer Krasińskiego. Zarząd Dróg Miejskich nie podał jeszcze terminu zakończenia trzech zadań, w tym jednego z 2017 roku (przejście dla pieszych na ul. Słowackiego).

Z opóźnieniem realizowane są cztery projekty: Neon W. na Placu Wilsona, Rowerowy Żoliborz-Oficerski,Urzędniczy i WSM, Bezpieczna droga do Szkoły nr 267, Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267