null

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na inwestycje polegające na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza, że 1 kwietnia 2023 r. uruchomiony zostanie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji w roku 2023 r. polegających na:

  • likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości

w ramach uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, zmienionej uchwałą nr LXXII/2404/2022 z 17.11.2022 r.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r.

Składanie wniosków: Wydział Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy (dowolny WOM), lub Kancelaria ogólna Urzędu Al. Jerozolimskie 44, lub
Biuro Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), piętro XIV p. 1409,
lub pocztą na adres: Urząd m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 44,
00-024 Warszawa.
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.  

Zasady udzielania dotacji oraz formularz wniosku dostępne są:

  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy www.bip.warszawa.pl/bos Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
  • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Urzędu m.st. Warszawy https://warszawa19115.pl/
  • na stronie internetowej https://eko.um.warszawa.pl/dotacje
  • w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy,
  • w Biurze Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
22 443 25 19, 22 443 25 35, 22 443 25 67, 22 443 25 74, 22 443 25 86, 22 443 25 92.