null

Ogłoszenie w sprawie łącznego rozpatrywania petycji (petycja wielokrotna)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W nawiązaniu do petycji z dnia 18.11.2019 r., w sprawie przyszłości Parku Sady Żoliborskie informuję, iż do Urzędu m.st. Warszawy wpłynęła kolejna petycja dotycząca ww. sprawy.

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2008 r., poz. 870), ogłaszam okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż do 31.12.2019 r. 

Jednocześnie informuję, iż wszystkie petycje złożone w powyższej sprawie, zostaną rozpatrzone łącznie jako petycja wielokrotna.

 

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Paweł Michalec