null

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Z lewej strony dłonie trzymające dłonie osoby z prawej strony która siedzi na niebieskim wózku.

Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. m.st. Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program realizowany jest w dwóch modułach – opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I) oraz opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II).

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

Celem Programu „Opieka Wytchnieniowa” jest:

  • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Do kogo skierowane są usługi wytchnieniowe w formie wsparcia całodobowego?

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie:

https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/opieka-wytchnieniowa-w-formie-wsparcia-dziennego-i-calodobowego-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.