null

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych p.n.: Część I : Przebudowa oświetlenia ul. Lelewela, Modrzejewskiej, Szczepanowskiego, Żółkowskich; Część II: Budowa oświetlenia ul. Barszczewskiej z budową chodnika.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Wartość: poniżej 207 000,00 euro
Telefon: 22 560 12 31
Fax: 22 560 13 67
E-mail: wzp@zoliborz.org.pl
Data ogłoszenia: 2016-02-10
Termin składania ofert: 2016-02-18
do godziny: 08:45