null

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Roboty remontowe tarasu, ścian piwnic z odtworzeniem izolacji, nawierzchni placu zabaw oraz przebudowa wejścia wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie wejścia w Przedszkolu nr 132

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Roboty remontowe tarasu, śœcian piwnic z odtworzeniem izolacji, nawierzchni placu zabaw oraz przebudowa wejśœcia wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie wejœścia w Przedszkolu nr 132 przy ul. ŚŒmiałej 20.

Załaczniki:

Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Wartość: poniżej 207 000,00 euro
Telefon: 22 56 01 238
Fax: 22 560 13 67
E-mail: wzp@zoliborz.org.pl
Data ogłoszenia: 2016-02-11
Termin składania ofert: 2016-02-19
do godziny: 08:45