null

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Remont bloku żywieniowego wraz z jego rozbudową oraz rozbudową szatni w Szkole Podstawowej Nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Załączniki:

Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Wartość: poniżej 207 000,00 euro
Telefon: 22 560 13 66
Fax: 22 560 13 67
E-mail: wzp@zoliborz.org.pl
Data ogłoszenia: 2016-01-26
Termin składania ofert: 2016-02-05
do godziny: 08:45