null

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy poidełka wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Część I: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy poidełka wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt, na części działki ew. nr 9 z obrębu 7-02-04 w parku Sady Żoliborskie, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, dla zadania partycypacyjnego nr 2112 pn. „Poidełko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt Żoliborz Sady”

Część II: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy poidełka wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt, na części działki ew. nr 4 z obrębu 7-01-04 w parku Kępa Potocka, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, dla zadania partycypacyjnego nr 2110 pn. „Poidełko wody pitnej dla dorosłych, dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej”

Załącznik:

Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Wartość: powyżej 209 000,00 euro
Telefon: 22 443 89 49
Fax: 22 334 90 04
E-mail: zzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
Data ogłoszenia: 2017-02-01
Termin składania ofert: 2017-02-10
do godziny: 08:45