null

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej zagospodarowania terenu części działki ew. nr 23/1 obręb 7-01-21 podwórko przy ul. Krajewskiego 4 i ul. Dymińskiej 10

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej zagospodarowania terenu części działki ew. nr 23/1 obręb 7-01-21 podwórko przy ul. Krajewskiego 4 i ul. Dymińskiej 10 w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy poprzez założenie sadu owocowego wraz z elementami małej architektury, dla zadania z budżetu partycypacyjnego nr 2206 Frutti Per Tutti – Sad przy Cytadeli.

Załącznik:

Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Wartość: poniżej 209 000,00 euro euro
Telefon: 22 443 89 60
Fax: 22 443 90 04
E-mail: zzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
Data ogłoszenia: 2017-02-13
Termin składania ofert: 2017-02-22
do godziny: 10:45