null

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu zieleńca linearnego działek ew. nr 3/1, 3/2 oraz większości działki ew. nr 29/3 z obrębu 7-03-04

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu zieleńca linearnego działek ew. nr 3/1, 3/2 oraz większości działki ew. nr 29/3 z obrębu 7-03-04 dla zadania z budżetu partycypacyjnego nr 2229 pn. „Zagospodarowanie Zieleńca Linearnego śladami dawnej bocznicy kolejowej na Żoliborzu Południowym”

Załącznik:

Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Wartość: poniżej 209 000,00 euro
Telefon: 22 443 89 57
Fax: 22 334 90 04
E-mail: zzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
Data ogłoszenia: 2017-02-13
Termin składania ofert: 2017-02-22
do godziny: 08:45