null

Oświadczenie Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie Pawilonu Kulturalnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Oświadczenie Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie Pawilonu Kulturalnego

W nawiązaniu do pojawiających się w internecie publikacji dotyczących przyszłości Pawilonu Kulturalnego, informujemy, że Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zamierza pozostać przy  społeczno-kulturalnym charakterze prowadzonej w nim działalności. Lokal ten ma nadal odgrywać ważną funkcję społeczną, kulturalną i sprzyjać lokalnej integracji.

W tej chwili Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pracuje nad dopracowaniem nowego rozwiązania dla Pawilonu Kulturalnego, które – mamy nadzieję – zostanie pozytywnie przyjęte przez mieszkańców. Możemy zapewnić, że nie planujemy tam działalności usługowej rozumianej m.in. jako: obiekt handlowy, biurowy czy mający funkcję administracji lub wymiaru sprawiedliwości. Szczegóły nowego rozwiązania ogłosimy wkrótce.

Pragniemy przy tym zwrócić uwagę i wyjaśnić nieścisłości, które pojawiają się w przekazach w mediach społecznościowych. Obecna dzierżawczyni Pawilonu Kulturalnego nie zwracała się do żoliborskiego urzędu dzielnicy z prośbą o rozmowę i podjęcie tematu planów dzielnicy wobec przyszłości Pawilonu Kulturalnego, zasad kontynuacji dzierżawy lokalu oraz kwestii rozliczenia poniesionych nakładów finansowych. Nie otrzymaliśmy od dzierżawczyni żadnego pisma, wniosku, ani mejla w tej sprawie. Faktem natomiast jest, że w listopadzie 2022 roku dzierżawczyni zwróciła się do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z pytaniem o możliwość zmiany prowadzonej w Pawilonie Kulturalnym działalności z kulturalno-gastronomicznej na usługi pielęgnacyjne dla zwierząt.

W odpowiedzi – następnego dnia ZGN przekazał informację, że w sytuacji chęci przedłużenia dzierżawy konieczne jest złożenie wniosku na minimum 3 miesiące przed końcem trwania umowy. Wniosek ten powinien także zawierać informację o zmianie przeznaczenia lokalu na salon dla zwierząt. Ostatecznie dzierżawczyni nie złożyła ww. wniosku, natomiast do ZGN wpłynęło oświadczenie woli o rezygnacji z dzierżawy Pawilonu po zakończeniu obowiązującej umowy.

 

Szary budynek białymi drzwiami przed budynkiem choinki