null

Oświadczenie w sprawie zakażenia pałeczkami salmonelli w Przedszkolu nr 109

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wśród dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 109 „Ludeczkowo” doszło do zakażenia pałeczkami salmonelli. Obecnie mamy informację o 6 potwierdzonych przypadkach zakażenia. Jego źródło zostało wykryte i wyeliminowane, a posiłki przygotowywane dla dzieci są bezpieczne.

W związku z pojawiającymi się informacjami, które budzą uzasadniony niepokój rodziców, pragnę przedstawić sytuację:

Z uwagi na prowadzony obecnie remont dachu Przedszkola nr 109, od 1 lipca dzieci mają zapewnioną opiekę w budynku Szkoły Podstawowej nr 68. Od początku lipca z zajęć przedszkolnych korzystało (w zależności od dnia) od 15 do 75 dzieci. Z uwagi na okres urlopowy i ograniczone możliwości pracy przez personel szkolnej stołówki, Dyrektorka Przedszkola podjęła decyzję, aby w okresie wakacyjnym posiłki dla przedszkolaków zamawiać z firmy cateringowej „Szwajcarka”. Firma ta współpracowała już z innymi żoliborskimi placówkami oświatowymi.

W wyniku otrzymywanych od rodziców zgłoszeń o problemach żołądkowo-jelitowych niektórych z dzieci, Dyrektorka  Przedszkola „Ludeczkowo” w związku z podejrzeniem zatrucia wystąpiła do Sanepidu o kontrolę sanitarną w Przedszkolu nr 109 oraz Szkole Podstawowej nr 68. Przeprowadzone 7 lipca badanie, nie wykazało żadnych nieprawidłowości. 9 lipca – również w związku ze zgłoszeniem przez Dyrektorkę Przedszkola nr 109 – pracownicy Sanepidu skontrolowali firmę cateringową „Szwajcarka”. Tutaj także nie zidentyfikowano źródła zakażania.

Tymczasem już 8 lipca, Sanepid był w posiadaniu informacji, iż powodem zakażeń jest partia jajek, których odbiorcą była m.in. firma cateringowa „Szwajcarka”. Wprowadzone do obrotu przez firmę INVEST MICHEL Sp.j. Kobierne 44 A (nr zakładu pakowania jaj PL14125903WE) zakażone jajka zostały firmie „Szwajcarka” dostarczone 29 czerwca (z datą przydatności do spożycia do 20 lipca), a zużyte do przygotowania posiłków 1 i 2 lipca.

Pomimo opublikowania informacji i ostrzeżeń o zakażonych jajach na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego, do momentu sporządzania tego oświadczenia nikt ze służb sanitarnych oraz ze strony dostawcy, nie skontaktował się z odbiorcą - firmą "Szwajcarka". Pragnę podkreślić, że to właściciel firmy cateringowej przekazał do Sanepidu informację, że dostarczona mu wadliwa partia jaj, może być źródłem zakażenia dzieci z Przedszkola nr 109.

Co więcej, pomimo zapisu w komunikacie na stronie gov.pl, że ustalono odbiorców kwestionowanej partii jaj, nikt się nie skontaktował z firmą cateringową "Szwajcarka", która zakupiła i otrzymała zakażoną partię 10 000 jaj.

Dyrektorka Przedszkola nr 109 „Ludeczkowo” podjęła wszystkie możliwe kroki, mające na celu zabezpieczenie zdrowia powierzonych jej pod opiekę dzieci. Natychmiast po otrzymaniu pierwszych sygnałów od rodziców, podjęła decyzję o wystąpieniu do Sanepidu z wnioskiem o kontrolę. Była w stałym kontakcie z firmą cateringową dostarczającą posiłki dla dzieci, a także z rodzicami wszystkich dzieci. 

Każdego dnia dbamy, aby dzieci w naszych placówkach edukacyjnych czuły się bezpiecznie, a rodzicie mieli zaufanie do naszych działań i bez obaw powierzali nam dzieci pod opiekę.  Mam nadzieję, że wkrótce wszystkie przedszkolaki wrócą do zdrowia i do zajęć.

Pragnę dodać, że w związku z rozpoczynającą się akcją „Lato w Mieście” posiłki dla uczestników w Szkole Podstawowej nr 68 przygotowywane będą przez personel szkoły. Jednocześnie informuję, że placówka ta nie zamawia produktów z firmy INVEST MICHEL Sp.j..

Renata Kozłowska
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Załączniki: