null

Otwarte konkursy ofert na rok 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W 2022 roku chcielibyśmy Państwu zaproponować konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie Kultury, Sportu i Rekreacji, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz.

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami ofert.

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz:
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz:

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-zoliborz-1412-2021

Informacja uzupełniająca: 

​​​​Załączniki dla oferentów, którzy otrzymają dotację:

Organizacja żoliborskich eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-zoliborz-1413-2021

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami
https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-zoliborz-1414-2021

 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz:
  •  

Wyszukiwarka otwartych konkursów ofert