null

Pierwsi uczniowie rozpoczynają naukę w nowej szkole podstawowej na Żoliborzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Burmistrz Dzielnicy Paweł Michalec wraz z zastępcami Panią Renata Kozłowską oraz Panią Agatą Marciniak-Różak, przekazuje Pani dyrektor czek wartości 10000 tysięcy na zakup zabawek i wyposażenia
Wręczenie czeku na kwotę 10 000 tysięcy.

W poniedziałek 14 lutego, o godz. 9:30 w nowej Szkole Podstawowej nr 396 przy ul. Anny German zapełnią się pierwsze sale lekcyjne. Naukę rozpoczyna 110 uczniów w klasach I i II. Zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Anny German to największa i najnowocześniejsza placówka oświatowa na Żoliborzu.

Dzisiaj naukę w nowej szkole naukę rozpoczynają całe klasy, które utworzone zostały jeszcze we wrześniu jako tzw. klasy G i teraz przeszły wraz ze swoimi nauczycielami do placówki przy ul. Anny German. Na początek udało się utworzyć 4 klasy pierwsze i jedną drugą. Natomiast od nowego roku szkolnego prowadzona będzie rekrutacja już do wszystkich klas szkoły podstawowej i do przedszkola zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w Warszawie – mówi Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Od września w systemie jednozmianowym szkoła podstawowa będzie mogła pomieścić ok. 31 klas – łącznie 775 dzieci oraz jeden oddział przedszkolny (zerówka). W przedszkolu zaplanowano 150 miejsc. W obu docelowo placówkach ma być zatrudnionych ok. 180 osób personelu, z tego ponad 130 nauczycieli.
W szkole znajdują się 33 sale lekcyjne, w tym 11 z zapleczem. Poza tym duża hala sportowa, dwie przestronne sale gimnastyczne do uprawiania takich zajęć jak gimnastyka, joga czy dżudo, jest też bogato wyposażona siłownia. Pomyślano także o dwukondygnacyjnej bibliotece z czytelnią i obserwatorium astronomicznym. Nie zabrakło nowoczesnego zaplecza kuchennego, dużej stołówki oraz udogodnień dla pracowników (np. podziemny parking). Na zewnątrz wybudowane zostały dwa boiska, bieżnia, siłownia plenerowa i plac zabaw.
Powierzchnia całkowita nowego obiektu to 14 617,54 m2. Zajmuje w sumie 5 kondygnacji (jedna podziemna). W ramach inwestycji zagospodarowano także teren, w tym m.in. przebudowano ul. A. German na odcinku przylegającym do terenu szkoły, zbudowana została ścieżka rowerowa i chodnik. Powstały miejsca postojowe pod szkołą, postawiono stojaki na rowery, kosze i ławki. Otoczenie szkoły zyskało również nową zieleń.

Oświata na Żoliborzu

Na Żoliborzu funkcjonuje 13 przedszkoli publicznych i 14 szkół (w tym 7 szkół podstawowych oraz 7 szkół ponadpodstawowych). W szkołach uczy się 8 018 dzieci (w tym 3 239 dzieci w szkołach podstawowych w klasach I-VIII i oddziałach przedszkolnych). Natomiast do przedszkoli uczęszcza ogółem 1 505 dzieci w wieku 3-6 lat.  Łącznie we wszystkich placówkach publicznych na Żoliborzu zatrudnionych jest 1 815  nauczycieli. Uruchomienie nowej Szkoły Podstawowej nr 396 przy ul. Anny German odciąży pozostałe szkoły i praktycznie przyczyni się do likwidacji dwuzmianowości na terenie dzielnicy. Otwarcie nowego przedszkola powinno natomiast zabezpieczyć miejsca dla wszystkich dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat.
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Burmistrz Dzielnicy Paweł Michalec wraz z zastępcami Panią Renata Kozłowską oraz Panią Agatą Marciniak-Różak, przekazuje Pani dyrektor czek wartości 10000 tysięcy na zakup zabawek i wyposażenia
Pani dyrektor przemawia do zgromadzonych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Paweł Michalec
Na szklanej elewacji budynku, widnieje szary napis SZKOŁA
Zgromadzane dzieci i nauczyciele stoją przy ławkach.
Na zbliżeniu czerwony dzwonek.