null

Wkrótce pierwsze koszenie traw na Żoliborzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zielona łąka porośnięta mleczami i dmuchawcami

Maj to już tradycyjnie miesiąc, w którym konieczne jest rozpoczęcie koszenia traw na terenach zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Ze względu na zapewnienie dobrej widoczności kierowcom na ulicach szczególnie ważne jest skracanie wysokich traw, które rosną w pasach drogowych. Jak co roku, zasady koszenia będą różne w zależności od przeznaczenia terenu.

- Podobnie jak w latach ubiegłych koszenie traw na Żoliborzu ograniczymy do niezbędnego minimum, a pod uwagę brać będziemy panujące warunki pogodowe. Tam gdzie to możliwe zadbamy o różnorodność biologiczną i zapewnienie schronienia pożytecznym zwierzętom oraz owadom zapylającym. W pasach drogowych najważniejsze będzie dla nas bezpieczeństwo dla ruchu drogowego - mówi Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Zasady koszenia uzależnione od pogody i terenu
W pierwszej kolejności rozpoczniemy koszenie zieleni w pasach drogowych przy ulicach zarządzanych przez dzielnicę. Priorytetem jest bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego i konieczność zapewnienia dobrej widoczności na ulicach. W tym roku zabiegi te prowadzić zamierzamy maksymalnie cztery razy w sezonie.
 
W żoliborskich parkach, skwerach i na zieleńcach kolejny rok z rzędu będziemy zostawiać nieskoszone przestrzenie, aby zwiększać powierzchnie biologicznie czynne, dawać schronienie pożytecznym zwierzętom i owadom zapylającym, zapewnić pokarm dla ptaków i drobnych ssaków. Przykładowo – wzorem ubiegłych lat – aż do jesiennego koszenia pozostawione będą łąki kwietne czy łany traw przy pasiekach w parku Kaskada oraz parku Kępa Potocka. Pozostawimy również nieskoszoną trawę wokół drzew owocowych sadowniczych w parku Sady Żoliborskie, w odległości około 1 m od pnia.
 
Podobnie jak w przypadku zieleni przyulicznej, koszenie w parkach i na skwerach dostosujemy do panujących warunków pogodowych. Nie zamierzamy kosić w czasie upałów, kiedy trawa będzie sucha i wypalona, a wysokość koszenia ustawiona będzie na co najmniej 6 cm. Ze względu na duże nierówności na niektórych terenach może się zdarzyć, że w wybranych miejscach wysokość ta ulegnie obniżeniu.
 
Dlaczego koszenie jest ważne
Koszenie jest niezbędną formą pielęgnacji traw. Zapewnia ich prawidłowy rozwój i wzrost, sprzyja ukorzenianiu się traw i wzmacnianiu darni. Natomiast jego całkowite zaniechanie prowadzi do degradacji trawników w mieście.
 
Przy obecnych warunkach pogodowych, trawy wysychają, a w konsekwencji w dolnych partiach rośliny  ulegają zdrewnieniu. Szczególnie dobrze widać, to po przeprowadzeniu koszenia. Tymczasem zaniechanie koszenia wcale nie powstrzymałoby wysychania traw. Proces ten dzieje się naturalnie, skoszone trawy, przy sprzyjających warunkach pogodowych – odbiją.
 
Natomiast wyrośnięte trawy mają tendencję do "kładzenia się". Jeśli jednocześnie występują wysokie temperatury i opady, dodatkowo rozpoczyna to proces gnilny i tzw. wypadanie traw. W konsekwencji powstają "łyse placki" na trawnikach, przypominające rżysko.
 
Dbamy o zieleń w sposób zrównoważony
Prace związane z utrzymaniem zieleni na Żoliborzu staramy się prowadzić w sposób zrównoważony z uwzględnieniem potrzeb różnych grup mieszkańców. Chcemy z jednej strony tworzyć komfortowe miejsca na organizację miejscach pikników rodzinnych i do uprawiania aktywności fizycznej na powietrzu.
 
Z drugiej, zwracamy uwagę również na potrzeby osób uczulonych na pyłki traw, dla których okres kwitnienia oraz pylenia traw i drzew jest bardzo trudny i może powodować duże kłopoty ze zdrowiem. Mamy na uwadze opiekunów z małymi dziećmi i właścicieli zwierząt domowych. Wysokie trawy i w tym te o ostro zakończonych kłosach stanowią również zagrożenie dla małych dzieci i wychodzących zwierząt domowych. Podczas zabawy ostry kłos, może dostać się do ucha, oka, gardła czy nosa. Sprawia to ból i dyskomfort. Dla zwierzęcia może dodatkowo stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia wymagające nawet chirurgicznej interwencji weterynarza.
 
Nie używamy dmuchaw
Od 2021 roku na terenie całego województwa mazowieckiego obowiązuje zakaz używania dmuchaw. Prace te prowadzone są ręcznie, a pokos jest wygrabiany. Ograniczamy również koszenie urządzeniami typu kosa mechaniczna. Używane są jedynie do miejsc trudnodostępnych, jak np. skarpy przy zbiornikach wodnych, okolice barierek czy na wąskim pasie drogowym.
 
Przypominamy, że parki, skwery i zieleńce objęte koszeniem przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy zajmują powierzchnię ok. 26,8 ha, zaś trawniki, zieleń przyuliczna oraz dzikie tereny zielone powierzchnię ok. 25,35 ha.