null

Płatne parkowanie na Żoliborzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Płatne parkowanie na Żoliborzu

Trwają prace związane z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w dzielnicy Żoliborz. Zarząd Dróg Miejskich wyznacza ok. 4,7 tys. miejsc postojowych, wprowadza też inne zmiany w ruchu. Część ulic stanie się jednokierunkowa, niektóre miejsca postojowe będą dostępne tylko dla mieszkańców.

SPPN na Żoliborzu w liczbach

Strefa płatnego parkowania będzie obowiązywać od 15 listopada 2021 r. Na ulicach Żoliborza pojawi się 136 parkomatów, pojawią się też nowe znaki pionowe oraz poziome, które będą precyzyjnie wyznaczyć miejsca postojowe. Strefa płatnego parkowania obejmie 121 ulic, alej i placów mających status drogi publicznej. Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych. Za organizację ruchu i parkowania na takich obszarach odpowiadają ich zarządcy.

Łączna długość ulic włączanych do strefy to ok. 59 km. Wyznaczonych zostanie na nich ok. 4,7 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych. Zgodnie z przepisami, co najmniej 4% z nich będą stanowiły  miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, bilans parkingowy mają poprawić strefy przeznaczone do parkowania wyłącznie dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy.

Znaki zakazu postoju są one wprowadzane tam, gdzie niemożliwe jest wyznaczenie pełnowymiarowych – w rozumieniu odpowiednich przepisów – stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat. Łącznie na Żoliborzu ZDM wydzieli w ten sposób ponad 1,1 tys. dodatkowych miejsc przeznaczonych tylko dla samochodów mieszkańców.

Ulice jednokierunkowe i parkowanie na jezdni

Obecnie na Żoliborzu są 44 odcinki ulic jednokierunkowych (jedna ulica może mieć kilka odcinków). W ramach wprowadzania strefy na ponad 30 ulicach pojawi się kolejnych 70 takich odcinków. Celem zmian w organizacji ruchu jest zwiększenie liczby legalnych miejsc postojowych.

Wprowadzanie strefy płatnego parkowania niesie ze sobą obowiązek wykonania nowych projektów organizacji ruchu dla praktycznie wszystkich ulic, które mają być nią objęte. Na części z nich są to kosmetyczne poprawki. Na niektórych ZDM wprowadza szerzej zakrojone zmiany w organizacji ruchu. Zupełnie nowe miejsca postojowe w dużej liczbie zostaną wyznaczone m.in. na odcinkach ulic Broniewskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego i Krajewskiego. W ten sposób przybędzie co najmniej 200 nowych miejsc postojowych. Oprócz tego na wielu lokalnych uliczkach parkowanie zostanie w części lub całości przeniesione na jezdnię, uwalniając przestrzeń na chodnikach dla pieszych.

Projekty organizacji ruchu

Na stronie internetowej ZDM (link poniżej) są udostępnione do pobrania projekty organizacji ruchu dla całego Żoliborza. Podzielone zostały na siedem folderów, od S01 do S07, odpowiadających zakresom obowiązywania obszarowych abonamentów mieszkańca. W odnalezieniu projektu w konkretnym folderze pomoże tabela, z której można pobrać też pliki dla pojedynczych ulic. Niektóre ulice (np. Mickiewicza czy Krasińskiego) leżą na granicy kilku obszarów. W takich przypadkach plik z projektem organizacji ruchu występuje w tabeli tylko raz (z odpowiednią adnotacją), ale jest dostępny w kilku folderach.

Projekty zamieszczone na stronie są zatwierdzone i w takim kształcie zostały przekazane do wdrożenia. W czasie wdrożenia podlegają drobnym korektom np. w zakresie lokalizacji poszczególnych znaków drogowych. Korekty te mogą nie być widoczne na projektach zamieszczonych na stronie.

SPPN na Żoliborzu tabela pomocnicza i pliki do pobrania na dole strony:

Zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej zoliborz.um.warszawa.pl oraz na stronie ZDM https://zdm.waw.pl/