null

Podatek od nieruchomości – wstrzymanie wysyłki decyzji o wysokości podatku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z obecną sytuacją kryzysową i stanem epidemii w Polsce, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski  zdecydował o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r. To bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców Warszawy.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, wszystkie osoby fizyczne, zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, muszą uiścić pierwszą ratę podatku (1/4 całej kwoty) w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. To oznacza, że dopóki właściciel nieruchomości nie otrzyma decyzji – nie będzie musiał uiszczać podatku! Dzięki wstrzymaniu wysyłki, taka sytuacja dotyczyć będzie zdecydowanej większości podatników.

Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy, decyzje podatkowe będą wysyłane dopiero po ustaniu stanu epidemii. Rozporządzenie jest potrzebne, ponieważ prezydent miasta – w świetle obecnych przepisów – może podejmować decyzje podatkowe tylko w indywidualnych sprawach i tylko na wniosek podatnika.

Do czasu doręczenia decyzji zobowiązanie podatkowe nie powstaje i w związku z tym podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku i nie będą naliczane z tego tytułu odsetki.

Natomiast osoby, które już otrzymały informację o wysokości podatku od nieruchomości, mogą odroczyć termin płatności podatku od nieruchomości lub rozłożyć go na raty. Jeśli po otrzymaniu decyzji nie będziemy w stanie uregulować podatku od nieruchomości, możemy złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na dogodne raty.

Centrum Obsługi Podatnika - dodatkowe numery

Po szczegółowe informacje w sprawie podatków, mieszkańcy mogą kontaktować się z COP telefonicznie - w tym celu uruchomione zostały dodatkowe numery (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00):

  • 519-066-098
  • 514-603-566
  • 509-647-711
  • (22) 325-91-41
  • (22) 325-91-42
  • (22) 443-99-91.

Wszelką korespondencję do COP można także wysyłać za pośrednictwem epuap.gov.pl, czyli konta do załatwiania spraw urzędowych przez Internet oraz elektronicznie na adres: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl.

Przypominamy! COP zawiesza obsługę bezpośrednią. Jakie sprawy podatkowe załatwimy przez Internet?

Aby ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, w Centrum Obsługi Podatnika za pośrednictwem Internetu można załatwić następujące sprawy:

  1. ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych: warszawa19115.pl/szukasz-informacji/podatki-oplaty/podatki-i-oplaty-lokalne/;
  2. ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych warszawa19115.pl/zobowiazania-podatkowego-z-tytulu-podatku-lesnego-od-osob-fizycznych-i-prawnych;
  3. ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych warszawa19115.pl/zobowiazania-podatkowe-z-tytulu-podatku-rolnego-od-osob-fizycznych-i-prawnych.


 

Formularze podatkowe oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie: bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne.