null

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Rydygiera

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz Paweł Michalec oraz zastępca burmistrza Agata Marciniak-Różak, podpisali umowę na długo oczekiwaną przebudowę ul. Rydygiera na odcinku od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej z firmą Instal-Nika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową, reprezentowaną przez p. Michała Michalaka prezesa Zarządu.

Przebudowana ulicy Rydygiera jest dużą i ważną inwestycją dzielnicową, której celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Całość inwestycji podzielona jest na etapy: 

  • W pierwszym etapie nastąpi przebudowa infrastruktury drogowej m.in poprzez zwężenie jezdni do 6,5 metra, wymianę nawierzchni, wytyczenie przejść dla pieszych z azylami między jezdniami, zbudowanie zatok dla autobusów, zbudowanie ścieżki rowerowej oraz uporządkowanie parkowania.
  • W drugim etapie nastąpi stworzenie zielonej infrastruktury poprzez wymianę istniejącego drzewostanu stwarzającego zagrożenie dla uczestników ruchu, poprzez nasadzenia 70 nowych drzew, uzgodnionych co do wysokości i gatunku z mieszkańcami.

Dzięki podjętym przez Zarząd Dzielnicy działaniom doprowadzono do zachowania 9 szt. zdrowych drzew z 12 pierwotnie typowanych do wycinki.

Niestety przeznaczone do wycinki 3 szt. drzew, kolidują z projektowanym przejściem dla pieszych (drzewo rozwidlone u podstawy, mocno pochylone na boki) oraz miejscem projektowanego chodnika i ścieżki rowerowej (drzewo rozłożyste, o 4 pniach, odchylone na boki, trudne do ominięcia).

Realizacja prac przebiegać będzie zgodnie z planem czasowej organizacji ruchu zatwierdzonym przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.

Na bieżąco będziemy informować o pracach i związanych z nimi utrudnieniami.

Załącznik: