null

Podsumowanie 2022: świadczenia społeczne na Żoliborzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W 2022 roku Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wypłacił mieszkańcom świadczenia społeczne w 14 różnych kategoriach. Kwota wszystkich wypłaconych świadczeń społecznych wyniosła łącznie 35 mln 517 tys. 354 zł. Najwięcej – 48 078 wypłaconych zostało świadczeń wychowawczych, na kwotę blisko 24 mln zł.

- Świadczenia wychowawcze były wypłacane za pośrednictwem urzędu tylko do końca maja 2022 roku, ale nadal stanowiły największą pozycję w budżecie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. Skorzystało z nich 6 212 rodzin z naszej dzielnicy. Pomimo przekazania do ZUS wypłat tego świadczenia, wydział musiał zająć się obsługą zupełnie nowych, które pojawiły się w związku z wojną w Ukrainie oraz realizacją programów osłonowych mających niwelować, spowodowane inflacją, rosnące koszty życia – mówi Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Znaczący udział w pracy wydziału stanowiły działania związane z obsługą programów skierowanych dla uciekających z terenów objętych wojną obywateli Ukrainy. Wypłaconych zostało ponad 3275 świadczeń dla mieszkańców dzielnicy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na łączną kwotę 5 mln 582 tys. 680 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało natomiast 753 Ukraińców, który wypłacono blisko 150 tys. zł.

Świadczenia społeczne

W porównaniu do 2021 roku, wzrosłą liczba rodzin korzystających zarówno ze świadczenia, jak i zasiłku pielęgnacyjnego. Ze świadczenia pielęgnacyjnego skorzystały 92 rodziny (80 w 2021) na łączną sumę blisko 2 mln 140 tys. zł. Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono na sumę ponad 1 mln 515 tys. zł dla 613 osób (607 w 2021r.).
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (z tytułu urodzenia się dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej , kształcenia i rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, czy z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) otrzymało 281 rodzin na sumę przeszło 776 tys. zł.
W 2022 roku mieszkańcy Żoliborza chętnie korzystali z dodatków osłonowych, które miały przeciwdziałać drożyźnie i wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące osoby. Na Żoliborzu skorzystało z niego łącznie 1341 gospodarstw domowych - najwięcej – bo aż 857 pozytywnie rozpatrzonych wniosków dotyczyło jednoosobowych gospodarstw domowych. Dodatki otrzymało również 300 rodzin  2 i 3-osobowych, 162 rodziny 4 i 5-osobowe oraz 22 rodziny co najmniej 6-osobowe. Suma wypłaconych dodatków wyniosła blisko 662 tys. zł.

Karta Dużej Rodziny

Kartę Dużej Rodziny posiadały na Żoliborzu na koniec 2022 roku  993 rodziny. Kartę otrzymuje rodzina, która ma lub kiedykolwiek miała na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Do programu w 2022 roku przystąpiło 83 nowe rodziny oraz 39 rodziców (rodzice dorosłych już dzieci), którzy nabyli uprawnienia po rozszerzeniu programu w 2019 roku.

Działalność społeczna

Po dwuletniej, spowodowanej pandemią koronawirusa, przerwie ponownie zorganizowane zostały Dni Seniora na Żoliborzu. Seniorzy to bardzo aktywna w naszej dzielnicy grupa o różnorodnych potrzebach i szerokich zainteresowaniach. Pragną być aktywni w mediach społecznościowych, sprawnie posługiwać się telefonem, komputerem i tabletem, obsługiwać aplikacje i bezpiecznie korzystać z interentu. Z myślą o nich został złożony i zrealizowany również jeden z ciekawszych projektów w Budżecie Obywatelskim „Senior XXI wieku - kurs obsługi komputera dla mieszkańców w wieku 65+”.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia regularnie realizuje programy profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania  narkomanii. W 2022 roku przeznaczono na nie ponad 1 mln 307 tys. zł. W ramach tych programów prowadzone są szkolenia oraz warsztaty dla dzieci, rodziców i pedagogów, a także porady i konsultacje z psychologami, prawnikami oraz specjalistami od terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz. Wydział ściśle współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy, Strażą Miejską, placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi.