null

Ponad 80 proc. przekształconych nieruchomości na Żoliborzu w 2019 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ponad 10 500 dokumentów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność wydał już Wydział Nieruchomości w Dzielnicy Żoliborz. Stanowi to 72 proc. wszystkich, koniecznych do wydania, zaświadczeń. Do końca roku dokumenty otrzyma ponad 80 proc. uprawnionych właścicieli lokali.

 

Na Żoliborzu jest około 14 500 użytkowników wieczystych, którzy powinni otrzymać zaświadczenia w 2019 roku. W tej chwili dynamika wydawanych dokumentów o przekształceniu wynosi ok. 400 tygodniowo. Zakończenie całego procesu na Żoliborzu planowane jest na koniec lutego 2020. 

Prace Wydziału Nieruchomości w dzielnicy skupiają się na wydaniu dla każdej nieruchomości, w szczególności wielorodzinnej przynajmniej jednego zaświadczenia. W tej chwili uzyskało je 90 proc. żoliborskich adresów i do końca roku proces ten zostanie zakończony. Adresy dla których nie uda się wydać zaświadczenia do końca roku, to wyłącznie domy jednorodzinne wymagające zlecenia wyceny i ustalenia wysokości opłaty przekształceniowej.

Należy podkreślić, że w przypadku domów wielorodzinnych dla jednej nieruchomości należy wydać nawet kilkaset zaświadczeń. W 2019 roku na Żoliborzu do wydania jest ok. 14 500 dokumentów potwierdzających przekształcenie. Natomiast w 2020 r. liczba ta ulegnie zwiększeniu z uwagi na działania użytkowników wieczystych, których nieruchomości obecnie nie spełniały kryteriów przekształcenia i objęte zostaną przekształceniem z datą późniejszą.

W następnym roku, Wydział Nieruchomości czeka praca nad wpływającymi – na pewno w ogromnej liczbie - wnioskami o bonifikatę od opłaty przekształceniowej oraz na wydawaniu zaświadczeń potwierdzających jej uiszczenie. 

Mieszkańcy, którzy dostali już zaświadczenia o przekształceniu i chcą skorzystać z pełnej, wysokiej bonifikaty powinni pamiętać o terminach zgłoszenia i wniesienia opłaty jednorazowej.

Przypominamy. Warszawiacy, którzyotrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości przed końcem listopada 2019 r. powinni najpóźniej do 31 stycznia 2020 r. zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą w urzędzie dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta). Urząd ma 14 dni na poinformowanie o wysokości należności. Opłatę jednorazową należy wnieść opłatę do 29 lutego 2020 r.

Natomiast mieszkańcy, którzy otrzymali dokument po 30 listopada 2019 r.  mają dwa miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania dokumentu) oraz, po otrzymaniu informacji o wysokości należności, kolejne dwa miesiące na wniesienie opłaty. Po wpłacie, wszyscy dostaną dokument potwierdzający spłatę należności. 

Następnie, należy złożyć wniosek w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie wpisanego w księdze wieczystej roszczenia o opłatę, do którego należy załączyć otrzymane potwierdzenie spłaty. Osoby, które przed otrzymaniem dokumentu wpłaciły opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r., dostaną zwrot nadpłaty na konto lub w kasie urzędu dzielnicy.

Mieszkańcy, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, mogą sprawdzić, które nieruchomości zostały przekształcone w wyszukiwarce:warszawa19115.pl/przeksztalcenia

Dane w wyszukiwarce są stale aktualizowane. Jeśli adresu nie ma jeszcze na liście, warto sprawdzić ponownie. Jeśli nieruchomość jest na liście, nie muszą wnosić opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w 2020 r., a z przysługującej bonifikaty skorzystają po otrzymaniu dokumentu. 

Dodatkowe informacje dla przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalu podlegającym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: http://www.zoliborz.org.pl/przeksztalcenie-uzytkowania-wieczystego-we-wlasnosc.html

Załącznik: