null

Porządek obrad Komisji Infrastruktury i Budżetu - 26-10-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Infrastruktury i Budżetu

w dniu 26 października 2021 r.

godz. 18:00 (wtorek)

Posiedzenie w trybie zdalnym

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie sprawy likwidacji przejścia dla pieszych oraz braku chodnika przy skrzyżowaniu ulic Zygmunta Krasińskiego i Anny German. Rozpatrzenie możliwości przedłużenia chodnika do ul. Krasińskiego.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca

Komisji Infrastruktury i Budżetu

/-/Joanna Tucholska

Zaproszeni goście:

Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Pani Maria Szwałko - Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Pani Aleksandra Butkiewicz – Dyrektor Zarządu Zieleni m. st. Warszawy

Pan Tamas Dombi – Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m. st. Warszawy

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl