null

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej - 17-06-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej 17 czerwca 2021 r., godz. 17:00 (Czwartek) Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 s. 328

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Omówienie projektu protokołu z przeprowadzonej kontroli dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” – lata 2017-2020, oraz zgodności z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

/-/Grzegorz Hlebowicz