null

Porządek obrad Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego i Komisji Ładu Przestrzennego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad
Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego i Komisji Ładu Przestrzennego
 
w dniu 29 marca 2023 r., godz. 18.00
Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala nr 328

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Kładka łącząca teren Cytadeli Warszawskiej z Żoliborzem – prezentacja projektu, kwestie związane z wpływem inwestycji na otoczenie, dyskusja
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Samorządności i Dialogu Społecznego

Adam Buława
 
Przewodnicząca Komisji
Ładu Przestrzenneg
o
Donata Rapacka

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – Renata Kozłowska
 • Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego – Paweł Żurkowski
 • Zastępca Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego ds. inwestycji – Dariusz Matlak
 • Stołeczny  Konserwator Zabytków – Michał Krasucki 
 • Dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Monika Gołębiewska-Kozakiewicz
 • Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa m.st. Warszawy - Arkadiusz Kuranowski