null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu w dniu 25.01.2023r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu w dniu 25.01.2023r. (środa) o godz. 18:00 sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz skutki regulacji płac.
 3. Analiza wynagrodzeń nauczycieli w roku 2022.
 4. Analiza budżetu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie wydatków oświatowych.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Edukacji i Sportu
/-/ Monika Kurowska

Zaproszeni goście:

 • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Artur Nawrot – Naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Ewa Jagielska – Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Janina Misztal – Prezes Oddziału ZNP Żoliborz, Bielany
 • Pan Jacek Kamiński – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, Region Mazowsze, Pracowników Oświaty i Wychowania