null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu
w dniu 15 listopada 2022 r., godz. 17.30

Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1718/2022 z 13 października 2022 r.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1743/2022 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z 7 listopada 2022 r.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu
Joanna Tucholska

Zaproszeni goście:

  • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  • Pani Agata Marciniak - Różak – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st.  Warszawy
  • Pani Renata Kozłowska - Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st.  Warszawy
  • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  • Pani Magdalena Stefaniuk – Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych