null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 24 stycznia 2023 r., godz. 18.00, sala 328 wUrząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8.

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Omówienie sytuacji bezpieczeństwa na terenie Żoliborza.
3.Plan remontów ulic na terenie dzielnicy.
4.Stan boisk szkolnych i omówienie ewentualnych remontów.
5.Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu
/- Joanna Tucholska -/

Zaproszeni goście:
Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Pani Renata Kozłowska - Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st.  Warszawy
Pani Maria Szwałko – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Pan Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Pan Artur Nawrot – Naczelnik Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Przedstawiciel Policji
Przedstawiciel Straży Miejskiej
Przedstawiciel Klubu Sportowego Polonia Warszawa