null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 12 grudnia 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 12 grudnia 2023 r.

Godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2023 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2122/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. - wraz z autopoprawką zgodnie z Uchwalą nr 2159/2023 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 4 grudnia 2023 r. 
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Komisji
Infrastruktury i Budżetu

/-/ Dariusz Kołodziejek

Zaproszeni Goście:

  • Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pani Alina Chojnicka – główna księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy