null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 13 czerwca 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 13 czerwca 2023 r. (wtorek)

Godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2023 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1952/2023 z dnia 23 maja 2023 r.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Komisji
Infrastruktury i Budżetu

/-/ Dariusz Kołodziejek

Zaproszeni goście:

  • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pani Alina Chojnicka - Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy