null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 14 września 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 14 września 2023 r. (czwartek)

Godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie poziomu bezpieczeństwa - ostatnie zdarzenia kryminalne na Żoliborzu.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Infrastruktury i Budżetu

/-/ Joanna Tucholska

Zaproszeni goście:

  • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pani Maria Szwałko - Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
  • Pan Piotr Tomaszkiewicz - Kierownik Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Żoliborz
  • Pan Radosław Kasztelan - Komendant Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz
  • Pan Romuald Modzelewski - Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej w Warszawie