null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 23 marca 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 23 marca 2023 r. (czwartek)

Godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podsumowanie wprowadzonej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Infrastruktury i Budżetu

/-/ Joanna Tucholska

Zaproszeni goście:

  • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pan Łukasz Puchalski – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy
  • Pani Maria Szwałko - Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz