null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 29 listopada 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD
posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu

w dniu 29 listopada 2022 r.,
godz. 18.00

Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie informacji na temat wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na rok 2022.
  3. Informacje na temat stanu kadrowego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami.
  4. Omówienie kwestii bezpieczeństwa na nieruchomościach wchodzących w zasób Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, w tym podejmowanych działań mających na celu przeciwdziałanie aktom wandalizmu oraz usuwania ich skutków.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Budżetu
 /- Dariusz Kołodziejek -/

Zaproszeni goście:
Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Pani Agata Marciniak - Różak – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st.  Warszawy
Pani Renata Kozłowska - Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st.  Warszawy
Pan Krystian Ciećka– Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Pani Magdalena Stefaniuk – Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych Dzielnicy Żoliborz m. st.  Warszawy