null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 6 grudnia 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD
posiedzenia Komisji Infrastruktury i Budżetu

w dniu 6 grudnia 2022 r., godz. 18.00
Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy   Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1768/2022 z 29 listopada 2022 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji podmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2022.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

 Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Budżetu
 /- Dariusz Kołodziejek -/

Zaproszeni goście:
Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Pani Renata Kozłowska - Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Pani Agata Marciniak - Różak - Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszaw
Pan Michał Szpakiewicz – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy